Home » Herr Christ, der einge Gottessohn

Herr Christ, der einge Gottessohn

Toelichting bij cantate BWV 96

Deze cantate componeerde Bach voor de 18e zondag na Trinitatis in 1724. Het kerklied waarop Bach de muziek baseerde stamt uit 1524 en is van Elisabeth Creutziger. De tekstdichter is ons onbekend.
Opvallend in het openingskoor is dat de koraalmelodie ditmaal niet gezongen wordt door de sopranen, maar door de alten. Zij worden hierbij gesteund door een trombone. Naast de gebruikelijke hobo's en strijkinstrumenten speelt er een blokfluit mee in het orkest, om met een stralende partij de morgenster (het beeld voor Christus) uit te beelden. De orkestpartijen bewegen zich deels zelfstandig, deels verwant aan de overige koorpartijen. De koraalmelodie wordt vaak in imitatorische vorm door sopraan, tenor en bas omspeeld.
In het altrecitatief dalen de melodie en de begeleiding bij 'zur Erde senket', en de tegenstelling 'der Himmel auf-' en 'die Hölle zugeschlossen' klinkt afwisselend met de hoogste en met een lage toon van de alt.
De eerste aria is voor dwarsfluit (in Bach's tijd waarschijnlijk de blokfluitist uit het openingskoor), continuo en tenor. De kracht waarover in de tekst wordt gesproken vinden we terug in de toonsoort (C-majeur). En het flakkeren van de vlammetjes klinkt met snelle zestiende noten in fluit- en tenorpartij.
Hierna klinkt het sopraanrecitatief, waarin de melodie aan de hand van de tekst hoog eindigt, om als het ware onze ogen op te richten.
Dan volgt de tweede aria, waarin het orkest duidelijk in twee groepen verdeeld is: de hobo's en de strijkers. Hier horen we de uitbeelding van het zoeken naar evenwicht tussen de linker en de rechter voet. Dit zoeken is afwezig in het middendeel ('gehe doch..'), waarin de begeleiding keurig met een strak ritme klinkt. Ook hoog ('Himmelspforten') en laag ('sinken') klinkt wederom op sprekende wijze.
De cantate sluit af met de laatste strofe van Creutziger's lied. Nu in de sopraanpartij.

Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen.