Home » Es ist euch gut, dass ich hingehe

Es ist euch gut, dass ich hingehe

Toelichting bij cantate BWV 108

De tekst van deze in april 1725 gecomponeerde zesdelige cantate is van Christiane Mariane von Ziegler. De tekst van het openingsdeel is een citaat uit Johannes 16 vers 7. Een tweede rechtstreekse verwijzing naar het Johannesevangelie (16 vers 13) zien we in deel vier.
De hobo d'amore heeft een uitgebreide solorol in het eerste deel. De watervlugge toonladderfiguren uit de instrumentale inleiding komen in de bassolo terug op de tekst 'hingehe', waarmee de eenheid tussen woord en toon aangetoond wordt. Het strijkorkest ondersteunt beide solopartijen met een lichte begeleiding door korte noten.
In de volgende aria is er sprake van een duet tussen de soloviool en de tenor. Zij worden hierin begeleid door een rustige, regelmatige continuopartij. Lange notenwaarden op 'kein Zweifel' en 'ich glaube' bevestigen de standvastigheid. De stijgende toonladder op 'gehst du fort' geeft uitbeelding aan de Hemelvaart.
Na een kort tenorrecitatief volgt de toonzetting van het tweede bijbelwoord in een fugavorm voor koor en orkest. De vier partijen zetten na elkaar in met hetzelfde motief. Bach maakt driemaal een dergelijke opbouw, de eerste en de derde maal met hetzelfde thema, de tweede met een ander thema. De woorden 'reden' en 'verkündigen' worden voorzien van snelle coloraturen, en contrasterend hiermee horen een lang aangehouden toon op 'Wahrheit'.
De alt wordt in de volgende aria door het volledige strijkorkest begeleid, waarbij de eerste viool het thema introduceert. Evenals in de eerste twee aria's, als ook de koorfuga speelt de virtuositeit een belangrijke rol. Eén woord daarentegen begint met een lang aangehouden toon en dat is 'Ewigkeit'.
In het slotkoraal komen er nogal wat woorden voor die met beweging te maken hebben: 'leitet', 'Wege', 'Fuss', en 'treten'. Bach drukt dit muzikaal uit door de sopraanpartij, die hoofdzakelijk uit kwartnoten bestaat, met snellere achtste noten te laten begeleiden door de baspartij.

Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen.