Home » Word vriend van de Residentie Bach Ensembles!

Word vriend van de Residentie Bach Ensembles!

De Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles (SV-RBE) heeft tot doel het Residentie Bachkoor , het Residentie Kamerkoor en het Residentie Bachorkest financieel te ondersteunen bij het realiseren van de artistieke ambities.

De koren, het orkest en de ambities

Het Residentie Bachkoor en het Residentie Kamerkoor bestaan uit amateurzangers die op hoog niveau musiceren. Zij verzorgen een aantal optredens per jaar. In hun repertoire neemt de muziek van Johann Sebastian Bach uiteraard een belangrijke plaats in: de koren voeren maandelijks één van zijn cantates uit in de Haagse Kloosterkerk en elk jaar staat de Matthäus-Passion of Johannes-Passion op het programma. Het Residentie Bachkoor heeft de afgelopen jaren de Matthäus-Passion als gastkoor van het Residentie Orkest uitgevoerd. Ook de kerstconcerten hebben zich ontwikkeld tot een traditie. Daarnaast zingen beide koren regelmatig composities van andere componisten uit zeer uiteenlopende stijlperiodes, zoals Mozart, Brahms, Britten, Poulenc, Fauré en Elgar. Het Residentie Kamerkoor zingt daarnaast ook graag werk van o.a. Martin, Rheinberger, Pärt , Stravinsky en Gorecki.

De afgelopen jaren verzorgden leden van het Residentie Bachkoor en het Residentie Kamerkoor de muzikale omlijsting van de jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument op 15 augustus. Ook zongen beide koren verschillende keren bij plechtigheden van de Koninklijk Familie. Bij de optredens worden de koren begeleid door het Residentie Bachorkest, dat bestaat uit professionele musici, terwijl het geheel onder leiding staat van dirigent Jos Vermunt.

Wat doet de Stichting voor de Ensembles?

Uit de opbrengst van de Vriendendonaties draagt de SV-RBE voor beide koren financieel bij aan de (extra) kosten van concerten, bijvoorbeeld aan de uitgaven voor solisten en grote orkestbezettingen als het repertoire daarom vraagt. Daarnaast wordt bijgedragen aan speciale repetitiedagen, optredens in het buitenland, stemtesten, etc. 

Wat doet de Stichting voor de Vrienden?

In een tijd waarin publieke en private fondsen sterk onder druk staan is de bijdrage van onze Vrienden belangrijker dan ooit. Vrienden genieten dankzij hun jaarlijkse bijdrage ook voordelen bij de concerten. De Vrienden ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief, waarmee zij als eerste informatie over concerten ontvangen en zij als eerste ten hoogste twee plaatsen per concert kunnen reserveren. Incidenteel wordt enige korting op toegangskaarten verleend.

Vriend worden?

Voor een jaarbijdrage van minimaal € 25,00 wordt u Vriend van de Residentie Bach Ensembles. Een eventueel hoger bedrag wordt vanzelfsprekend met veel dank aanvaard. U kunt zich aanmelden per email: vriendenrbe@gmail.com.

Culturele ANBI

De SV-RBE heeft de status van culture ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status heeft onder meer tot gevolg dat donateurs recht hebben op een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. De giften mogen door de culturele ANBI alleen besteed worden aan het algemeen nuttige doel van de culturele ANBI.

De secretaris van de Stichting informeert u graag verder over de fiscale mogelijkheden.

Klik hier voor meer informatie.

Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen. 

anbi-rbe.png Steun ons met uw gift! Lees verder.