Home » Organisatie

Organisatie

Bestuur Residentie Bachkoor (RBK)

Voorzitter
Mevrouw E.A. Tibben-Verloop
Secretaris
De heer A.H.H.J. van den Berg
Penningmeester
De heer T.J. de Boer
Ledenadministratie
Mevrouw M.M. Zwart
Algemeen bestuursleden
Mevrouw I.E.S. van der Leeuw
Mevrouw C.M.M. Hoogwegt
De heer T.J.M. Hendrich
Contact / lidmaatschap
De heer B. van den Berg, via residentiebachkoor@gmail.com

Bestuur Residentie Kamerkoor (RKK)

Voorzitter
Mevrouw R.G.J.M. Jacobs
Secretaris
Mevrouw M.A.B. de Vos-Elsenaar
Penningmeester
De heer R. Herder
Algemeen bestuurslid
Mevrouw S.Th.G.W. Beekmans
Contact / lidmaatschap
Mevrouw M.A.B. de Vos-Elsenaar, via secretarisRKK@gmail.com 

Bestuur Stichting Cantatediensten Kloosterkerk (SCK)

Voorzitter
Mevrouw mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden
Penningmeester
De heer mr. P.C. Hoogendoorn

Secretaris
Mevrouw C.C.J. Janse
Overige bestuursleden
De heer D. Vogel
De heer A.F. Meijster
Mevrouw A. Garretsen

Bestuur Residentie Bachorkest (RBO)

Voorzitter
De heer W.F.C. Hogewind
Secretaris
Jonkheer mr. C.H.V. de Villeneuve
Penningmeester
De heer J.W.A. Rijntjes
Leden
De heer mr. J.J.M. Kok

Bestuur Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles (SV-RBE)

Voorzitter
De heer J. van Dongen
Secretaris
De heer H.C.E. de Kiefte
Penningmeester
De heer R. Herder
Overige bestuursleden

De heer mr. E.G. Venekamp

Mevrouw mr. E. Hartogs
De heer R. Gonsalves

Bestuur maatschap Residentie Bach Ensembles (RBE)

Het Dagelijks Bestuur van de maatschap Residentie Bach Ensembles bestaat uit:

Voorzitter
De heer dr. W.F.C. Hogewind
Secretaris
Jonkheer mr. C.H.V. de Villeneuve
Penningmeester
De heer J.W.A. Rijntjes
Algemeen adjunct / vice-voorzitter
De heer mr. J.J.M. Kok
Leden
Mevrouw drs. E.A. Tibben-Verloop, voorzitter Residentie Bachkoor
Mevrouw ir. R.G.J.M. Jacobs, voorzitter Residentie Kamerkoor
Mevrouw mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden, voorzitter Stichting Cantatediensten Kloosterkerk.

Het bestuur van de maatschap laat zich adviseren door:
De heer J.J.P.M. Vermunt, dirigent
Mevrouw E.C. van der Sar MIM, zakelijk leider

De Maatschap Residentie Bach Ensembles wordt voor een aantal van hun activiteiten gesteund door commissies. Voor zover zij een externe taak hebben, worden zij hieronder vermeld.

Sponsorcommissie - De Strijkstok

Voorzitter
De heer D.A. Kotteman
Leden
De heer S. van Hoogstraten
De heer W.F.C. Hogewind

Educatiecommissie

Voorzitter
Mevrouw S.Th.G.W. Beekmans
Leden
Mevrouw M.M. Zwart

Zakelijke en artistieke leiding Residentie Bach Ensembles

Artistiek leider
De heer J.J.P.M. Vermunt
Zakelijk leider
Mevrouw E.C. van der Sar MIM
Productieleider
Mevrouw drs. G. Coebergh

Zakelijke gegevens

Rekeningnummers

NL96ABNA0806425695 t.n.v. Residentie Bach Ensembles
NL60INGB0001991320 t.n.v. Stichting Cantatediensten Kloosterkerk
NL86INGB0002951055 t.n.v. Stichting Vrienden van de RBE

BTW-nummer
BTW-nummer Residentie Bach Ensembles: NL8074.43.669B01

Inschrijving Kamer van Koophandel
Maatschap Residentie Bach Ensembles : 2734.3929
Residentie Bachkoor: 4040.9860
Residentie Bachorkest: 4115.6559
Residentie Kamerkoor: 4040.8483
Stichting Cantatediensten Kloosterkerk: 2717.6652
Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles: 4115.4787

Privacy verklaringen

Onderstaand treft u links naar de privacyverklaringen.

Privacyverklaring Residentie Bach Ensembles
Privacyverklaring Vereniging Residentie Bachkoor
Privacyverklaring Vereniging Residentie Kamerkoor
Privacyverklaring Vrienden van de Residentie Bach Ensembles