Home » Educatie - projecten voor scholen

Educatie - projecten voor scholen

Muziek is onmisbaar voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Het op een creatieve manier bezig zijn met muziek draagt bij aan kennis, verdieping en meer luisterplezier. Bovendien heeft muziek een gunstig effect op de concentratie. Maar het allerbelangrijkst is toch wel dat je aan muziek veel plezier kunt beleven! Daarom zetten de Residentie Bach Ensembles (RBE) zich in om zoveel mogelijk leerlingen kennis te laten maken met de indrukwekkende wereld van klassieke muziek.

De RBE bestaan uit het Residentie Bachkoor, Residentie Kamerkoor, Residentie Bachorkest en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. De educatiecommissie van de RBE heeft een aantal programma's samengesteld om uw leerlingen op een speelse manier in de klas voor te bereiden op het bijwonen van een concert. Nieuw in ons aanbod dit jaar is het project 'Wat doet een dirigent?' waarin uw leerlingen na een les op school aan een repetitie mogen deelnemen van het Residentie Kamerkoor of het Residentie Bachkoor.

De educatiecommissie van de RBE bestaat uit een team van bevlogen en ervaren musici en bevoegde (muziek)docenten, allen werkzaam in het onderwijs en de culturele sector.

De educatie projecten

Concerten/repetities waaraan een educatieproject gekoppeld is:

Project - 1: Wat is een cantate? Bach: Cantate BWV 14. Januari 2016

Project - 2: Matthäus-Passion en Johannes Passion. Maart 2016

Project - 3: Boy/ girlbands, Bruckner en Barok. Mei 2016

Project - 4: Wat doe de Maestro? Gedurende heel 2016

 

Het verdient aanbeveling om het educatieve project van uw keuze kort voor het concert te plannen in uw lessen zodat de leerlingen de opgedane kennis makkelijk kunnen herkennen in de muziek. U kunt uw projecten bestellen via onze website www.bachensembles.nl. U ontvangt dan digitaal uw lespakket bestaande uit een docentenhandleiding, een leerlingenwerkboekje en (bij sommige projecten) een powerpoint-presentatie.


De concertpraktijk van de RBE is leidend voor het aanbod van de educatiecommissie. Het is mogelijk dat meer of minder projecten worden aangeboden. Bekijk voor de actuele stand van zaken de website van de RBE (www.bachensembles.nl).

Heeft u interesse in onze educatieprojecten, download de folder en/ of stuur een mail naar onze educatiecommissie.

Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen.