Home » Archief Educatie Projecten

Archief Educatie Projecten

Natuurlijk willen we in de eerste plaats muziek maken en dan nog wel zo goed mogelijk. De Residentie Bach Ensembles stellen er echter ook belang in om een maatschappelijke rol te spelen. Dat doen we onder andere door nieuw publiek bij de concerten uit te nodigen dat nog niet met klassieke (koor)muziek bekend is, maar ook met een aantal educatieprojecten. In onze educatieprojecten richten wij ons voornamelijk op leerlingen van middelbare scholen in Den Haag en omstreken.

Projecten uit voorgaande jaren

 

2011
  • Johannes Passion

    In het voorjaar van 2011 hebben wij een project opgezet rond de uitvoering van de Johannes Passion door het Residentie Bachkoor. Ruim 650 scholieren van het Sorghvliet Gymnasium hebben over het Lijdensverhaal van Jezus geleerd in muziek, gesproken tekst (door leerlingen van de school) en lichtbeelden (verzameld door Hans Rookmaaker, rector). In de Kloosterkerk konden de leerlingen met hun eigen oren horen waar hun docent over gesproken had in de klas. Tijdens de speciale schoolvoorstelling konden zij kennis maken met het koor van de Residentie Bach Ensembles, het orkest samengesteld uit studenten van het Koninklijk Conservatorium (KC), de solisten (eveneens van het KC) en dirigent Jos Vermunt. Er werd aandacht besteed aan de interpretatie van de muziek en de dirigent heeft laten zien welke invloed hij kan uitoefenen op de artiesten. We zijn blij dat er zoveel musici en ook meneer Rookmaaker zoveel tijd hebben willen besteden aan deze paaswijding voor het Sorghvliet Gymnasium.

 

  • Mozart en het Requiem

    Oktober 2011 stond in het teken van Mozart. Het Residentie Kamerkoor had onder andere het wereldberoemde Requiem op de agenda staan in de versie van Clemens Kemme. Om leerlingen kennis te laten maken met de muziek, hebben zij eerst op school de film Amadeus gekeken. Hierin is te zien dat Mozart sterft, voordat hij het Requiem af kon ronden. In de Kloosterkerk werden leerlingen van twee Haagse scholen getrakteerd op workshops door Jos Vermunt en Clemens Kemme. Vermunt vertelde de leerlingen hoe een dirigent werkt, en wat er allemaal bij komt kijken om een koor en orkest te leiden. Kemme gaf de leerlingen inzicht in de wereld van de componisten, en vertelde hoe hij het requiem van Mozart heeft geïnterpreteerd en afgerond. Hij kon zelfs kopieën van de originele manuscript laten zien, zodat goed te zien was waar Mozart nog aan had moeten werken. Na deze workshops woonden de leerlingen de generale repetitie bij, waarbij zij konden luisteren, horen en zien hoe orkest, koor, dirigent én componist samen een prachtig stuk neerzetten.

 

  • De Messiah

    In december 2011 voerden het Residentie Bachkoor en het Residentie Bachorkest de Messiah van Händel uit. Dit muziekstuk is omgeven door kerstsfeer, daarom hebben wij de gelegenheid geboden aan scholen om hun kerstviering met delen van de Messiah in te richten. Het verhaal van Jezus en hoop in de duisternis zal dit jaar uitgebeeld worden op de scholen zelf. Leerlingen kregen eerst een voorbereidende les en droegen zelf bij aan de voorstelling. Koordelen uit de Messiah werden gezongen en toegelicht aan de hand van het alom bekende kerstverhaal. Op deze manier lieten wij scholieren zien dat klassieke muziek niet slechts een deuntje is, maar dat het ook verhalen vertelt. Verhalen die wij allemaal al kennen, alleen dan op een andere manier.
2010
2009


Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen.