Home » Concerten » Johannes Passion (BWV 245)

Johannes Passion (BWV 245)

zondag 20 maart 2016, aanvang 10:30u
Kloosterkerk, Den Haag

Residentie Bachkoor / Residentie Bachorkest o.l.v. Jos Vermunt.

Bernard Loonen - Evangelist
Martijn Cornet - Christus 
Martha Bosch - sopraan
Sophia Patsi - alt
Alberto ter Doest - tenor
Jussi Lehtipuu - bas

Predikant: Ds. Margreet Klokke

'Es ist vollbracht'

In de Kloosterkerk is in de tijd voor Pasen een expositie van werken van de kunstenaar Jan Aanstoot. Hij schilderde aria's uit de Mattheüs-Passion van J.S. Bach, o.a.  'Erbarme dich' en 'Komm Süβes Kreuz'. Gelijktijdig met deze expositie wordt  een serie diensten gehouden waarin wordt stil gestaan bij deze aria's.

Tijdens de dienst van Palmpasen, waarin de Johannes-Passion klinkt, zal in de overdenking worden stil gestaan bij de tekst van de aria 'Es ist vollbracht'.

De eerste uitvoering van de Johannes-Passion vond vermoedelijk plaats op Goede Vrijdag 1724 en wel in twee delen: voor en na de preek tijdens de Vespers. Nog steeds geldt deze Passion voor veel mensen als een van de ankerpunten van de Paastijd. Bijzonder is het om te ervaren hoe de nuchtere en tevens uitbundige compositie  allereerst het lijdensverhaal van Jezus wil vertolken, maar tegelijkertijd raakt aan facetten van het mens-zijn die van alle tijden zijn: verraad, verbondenheid, jaloezie, verlatenheid, lijden, verdriet en verlangen. Om over de liefde maar te zwijgen...

De toegang is vrij, een bijdrage wordt zeer gewaardeerd

Zoals alle cantatediensten is ook de Johannes-Passion vrij toegankelijk. Het is immers geen concert. Maar vrij toegankelijk betekent zeker niet dat deze uitvoering op hoog niveau vrij van kosten is. Die bedragen om en nabij de € 14.000, ook al werken de beroepsmusici mee tegen een gering honorarium.

Daarom doet de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk een beroep op iedereen om deze dienst financieel mogelijk te maken door een bijdrage te leveren naar draagkracht. De kosten komen neer op gemiddeld tenminste € 20,00 per persoon. Wellicht kunt u dit streefbedrag in gedachten houden.

Let op!

Er is ruimte voor ongeveer 700 bezoekers. Wij vragen u dan ook tijdig aanwezig te zijn, zodat u verzekerd bent van een zitplaats. De kerkdeuren gaan om 9.30 uur open. Tijdens de dienst zullen enkele pauzemomenten worden ingelast. De verwachte eindtijd is 13.15 uur. U bent dan welkom in de Wandelruimte, waar koffie, thee en krentenbollen zullen worden aangeboden.

Er is opvang voor kinderen aanwezig. Zij maken tijdens de dienst Palmpasenstokken.

 


Toelichtingen

'Er gebeurt iets tussen de muziek en de woorden' aldus ds. Margreet Klokke. Kijk hier naar haar uitnodiging om op 20 maart a.s. de kerkdienst met uitvoering van de ‘Johannes-Passion' bij te wonen.

 

Op 20 maart a.s. verzorgen de Residentie Bach Ensembles de uitvoering van de 'Johannes-Passion' tijdens de eredienst in de Kloosterkerk. Hoor hier wat Jos Vermunt, dirigent en artistiek leider, de meerwaarde vindt van het uitvoering van deze Passie tijdens de kerkdienst.

 

De leden van het Residentie Bach Orkest, het Residentie Bachkoor en de solisten bereiden zich voor op de uitvoering van de ‘Johannes-Passion' op 20 maart a.s. in de Kloosterkerk (Den Haag). Luister hier, om van Ellen van der Sar (zakelijk leider) te horen hoe betekenisvol deze uitvoeringspraktijk is voor alle uitvoerenden.

 

 

Harry Kragt, (voormalig) ouderling kerkmuziek van de Kloosterkerk, vindt het een geweldig voorrecht dat nu al voor de derde keer een integrale uitvoering van de ‘Johannes-Passion' plaatsvindt tijdens de Cantatedienst in de Kloosterkerk. Luister hier waarom dit zo waardevol is.

 

 

 

Naar het overzicht van de concerten en cantates.

Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen. 

anbi-rbe.png Steun ons met uw gift! Lees verder.