Cantates in de kloosterkerk

Iedere laatste zondag van de maand klinkt tijdens de kerkdienst in de Kloosterkerk een cantate van J.S. Bach. Dirigent Jos Vermunt leidt tijdens de dienst het Residentie Bachorkest  en de solisten in cantates van J.S. Bach. De uitvoeringen zijn van hoog muzikaal niveau met medewerking van professionele solisten en musici. Jos Vermunt heeft voor veel cantates een mooie toelichting geschreven. 

De kerkdiensten zijn live of achteraf te volgen via het YouTube-kanaal van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl (alleen audio). Voor meer en ook update informatie over de cantatediensten zie ook de website van de Kloosterkerk.

DRAAGT U OOK EEN STEENTJE BIJ?

De cantatiediensten zijn een kostbaar goed. Door de relatief grote orkestbezettingen van de cantates en de intensiteit van de partijen van de solisten, zijn aan elke cantatedienst hogere kosten verbonden. De collecte na afloop van de dienst dekt lang niet alle kosten.  Om de bijzondere traditie van inmiddels 60 jaar cantatediensten te continueren zijn extra inkomsten hard nodig.  Daaraan kunt u bijdragen door periodiek of eenmalig een gift over te maken. Ook een legaat is zeer welkom. De Stichting heeft de ANBI-status, zodat giften en legaten aftrekbaar zijn. Het bestuur van de stichting doet een warm beroep op u om bij te dragen. Indien u meer informatie hierover wenst kunt u contact opnemen met Astrid Garretsen, penningmeester van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk, via a.garretsen@gmail.com. De cantatediensten zijn ook vanuit huis te volgen via het Youtubekanaal van De Kloosterkerk. Indien u niet in de kerk aanwezig kunt zijn wijzen de graag op de QR-code die in de liturgie van de dienst en in de tekst onder de Youtube uitzending zal komen te staan en verzoeken u een gift te doen:

  • Het richtbedrag per cantatedienst is € 10 per persoon, hoewel natuurlijk elk bedrag welkom is.
  • U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL60 INGB 0001 9913 20 t.n.v. van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk.

Heel veel dank voor uw steun!

Overzicht Cantates

Foto's: © Joanna de Gruiter / R. Moree / Gerhard van Roon / Gilles / Adri Mulder-Stapel