Home » Bach Binnenstebuiten 2020

Bach Binnenstebuiten 2020

De muziek van Bach inspireert en raakt je in het hart….

De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk biedt u opnieuw de gelegenheid om enkele workshops bij te wonen. Deze geven u de bagage om de cantates van Bach met meer begrip te kunnen beluisteren.

J.S. Bach schreef elk van zijn ca. 200 cantates voor een bepaalde zondag of kerkelijke hoogtijdag. Door de cantates te beluisteren met het kerkelijk jaar mee, beleef je mee hoe Bach de thema’s en lezingen van iedere zondag en feestdag muzikaal verwerkt. 

Maak het begin van de repetitie met koor en orkest van de Residentie Bach Ensembles mee, en luister vervolgens naar een inleiding door een deskundige op het gebied van de cantates en Johann Sebastian Bach. 

Drie zaterdagen in 2020, van 16.00 – 18.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur)

25 januari 2020    Ad de Keyzer - Bach en het Woord

22 februari 2020   Sytze de Vries – Het huwelijk van woorden en noten

28 maart 2020     Wim Faas – De Meininger Bach

 

Toegangsprijs: € 10,00 (incl. consumpties)

Locatie: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 (ingang kosterij), Den Haag.

Deze workshops worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de RBE. 

Aanmelden hoeft niet, u kunt gewoon op de dag zelf naar de Kloosterkerk komen. Er is voldoende plek.

 

Toelichting workshops

 

25 januari 2020 – Bach en het Woord

Elke cantate die Bach op zondag in Leipzig uitvoert wil het evangeliegedeelte overwegen dat even daarvoor is voorgelezen. Cantate 156 ‘Ich steh mit einem Fuss im Grabe’ geeft ons stof tot nadenken over onze eigen kwetsbaarheid aan de hand van de evangelietekst over hoe Jezus mensen genezend nabij was. We zullen zien en horen hoe Bach niet alleen met het Woord bezig is geweest, maar ook hoe het woord hem heeft bewogen. Dat maakt elke cantate actueel, hier en nu.


Ad de Keyzer (1952) is wetenschappelijk medewerker aan het Nijmeegse Titus Brandsma Instituut. Hij is werkzaam op het terrein van de spiritualiteit van de liturgie en houdt zich onder meer bezig met de spiritueel-liturgische aspecten van Bachs vocale liturgische muziek. Hij schreef Bachs grote Passie over de Matthäus-Passion en binnenkort verschijnt Bachs onvoltooide Passie over de Johannes-Passion. Ad is gefascineerd hoe Bach de zegging van teksten weet te faciliteren. Dat maakt het mogelijk deze teksten vanuit een spiritueel perspectief nader te beschouwen.

 
22 februari 2020 – Het huwelijk van woorden en noten : over de (on)mogelijkheden van een vertaling
 

Hoeveel mensen gaan er niet naar uitvoeringen van Bachwerken louter voor de muziek? Voor velen zijn de woorden een bijvoegsel geworden, waar je niet te nauw naar luistert. Wie Bach’s teksten toch wil begrijpen, moet een  dubbele vertaalslag maken: in de taal én in de tijd! 

Toch waren het de teksten die ooit de noten opriepen! Zijn de woorden dan nodig om de muziek ten volle te verstaan? Er zijn verschillende pogingen gedaan om Bach’s muziek dichterbij te brengen met een vertaling. Met succes?

Niet alleen de rol van de tekst van cantate 18 ‘Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt’, maar ook deze algemenere vragen zullen worden belicht. Met voorbeelden ook van diverse vertalingen, zoals de geruchtmakende van Jan Rot.

 

Sytze de Vries (Leeuwarden 1945) is theoloog, predikant, lieddichter en tekstschrijver. Hij studeerde aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen en was predikant in Peize (Dr.), Purmerend, een aantal jaren programmamaker bij radio en televisie. Vervolgens bijna twintig jaar voorganger in Amsterdam (Oude Kerk)  Daar ontstond een groot aantal liederen en liturgische teksten, die zich verspreidden via de liedbundels Zingend Geloven en Tussentijds. Daarvan is inmiddels het nodige opgenomen in het nieuwe Liedboek voor huis en kerk. (2013) Zijn liederen zijn ook te vinden de rooms-katholieke bundel Gezangen voor Liturgie en de Vlaamse liedbundel Zingt Jubilate. 

Hij presenteerde jaren lang voor de NCRV-microfoon het programma ‘Lied van de Week’, en werkte mee aan de ‘Rondom het Woord’, de theologische etherleergang, en maakte interviewprogramma’s bij de IKON. Ook was hij een aantal jaren werkzaam als programmamaker godsdienstige programma’s bij de NCRV-televisie.

Sinds 2005 werkt hij zelfstandig als dichter en schrijver, in de Werkplaats De Vertaalslag. Hij geeft lezingen, zangavonden en cursussen op het snijvlak van Bijbelse theologie, kerklied en liturgiek. 

Hij publiceerde diverse bundels met liturgische teksten en liederen, waaronder de bundels ‘Het liefste lied van overzee’ , vertalingen van bekende Engelse hymns. www.sytzedevries.com 

 

28 maart 2020  - De Meininger Bach

Cantate 45 ‘Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist’, heeft de structuur van cantates van Johann Ludwig Bach. Wie was deze achterneef van Johann Sebastian? Hoe komt het dat deze laatste zijn werk zo waardeerde en waarom voerde hij in 1726 achttien (18) cantates van hem uit? Zijn er nog meer familiebanden met deze Bach uit Meiningen en hebben zij nog meer talenten? Genoeg stof voor een boeiende lezing met prachtige muziek!

Wim Faas (1959) is opgegroeid in een muzikaal gezin. Hij volgde verschillende opleidingen binnen de geestelijke gezondheidzorg, was lange tijd zorgmanager maar is sinds 2019 weer terug als verpleegkundige in de ouderenpsychiatrie. Naast hardlopen heeft muziek – in de breedste zin van het woord – zijn passie. Johann Sebastian Bach speelt daar al decennia lang een centrale rol in. Misschien wel omdat hij te weinig talentvol is om Bach zelf te spelen is hij over hem gaan schrijven. Verhalen, waarin de rode draad steeds is: de mens Bach, zijn tijd en levensomstandigheden waarbinnen zijn composities zijn ontstaan. Dit resulteerde in 2013 tot het verschijnen van Dansen met Bach, waarin de componist geportretteerd wordt tegen de achtergrond van de Franse barok en meer specifiek, de Franse hofdansen. Het boek is met veel waardering ontvangen, zowel door kenners als belangstellenden. In 2016 verschijnt een volgend boek: Johann Sebastian Bach en de Italiaanse barok met als ondertitel Alla maniera Italiana, omdat, zoals Ton Koopman aangeeft in het voorwoord, de Italiaanse smaak, meer nog dan de Franse, alom aanwezig is in Bachs werken. Faas’ laatste boek verschijnt in 2019: Johann Sebastian Bach, zijn land, zijn tijdgenoten. Zoals de titel al aangeeft wordt Bach in dit boek beschreven binnen de context van het toenmalige Duitsland in samenhang met personen waar hij mee gewerkt en geleefd heeft. www.wimfaas.com

Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen.