Home » Als Bach weer klinkt

Als Bach weer klinkt

Op zondag 24 september 2017 verschijnt “ALS BACH WEER KLINKT”. Aansluitend aan de dienst met cantate (aanvang 10.30 uur) zal de presentatie ervan plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 2, Den Haag.

De serie cantatediensten in de Kloosterkerk is een van de oudste nog bestaande tradities in Nederland waar maandelijks een cantate van J.S. Bach wordt uitgevoerd tijdens de eredienst.

‘Als Bach weer klinkt’ wordt uitgebracht ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de erediensten met cantate in de Kloosterkerk. Gedurende het seizoen 2017-2018 zullen tal van extra activiteiten plaatsvinden ter gelegenheid van dit lustrum.

Het was er niet. Het overzicht van alle sinds 1962 in Den Haag in de Nieuwe Kerk en aansluitend sinds 1968 in de Kloosterkerk gehouden cantatediensten. Dus ging Ellen van der Sar op zoek.

Het resultaat? ‘Als Bach weer klinkt’ geeft het overzicht van 55 jaar cantatediensten in Den Haag. Chronologisch, ja, maar met een uitvoerige beschrijving van de intenties bij de totstandkoming en de sindsdien gerealiseerde vernieuwingen. Het boek is gelardeerd met herinneringen over en van de dirigenten Gerard Akkerhuis en Jos Vermunt, de meewerkende koren Residentie Bachkoor en Residentie Kamerkoor, het Residentie Bachorkest en de vele solisten. Daarnaast bevat het boek bijdragen van ds. Carel ter Linden (emeritus-predikant) en ds. Margreet Klokke en ds. Rienk Lanooy (resp. sinds 2000 en 2009 predikant van de Kloosterkerk) over de verhouding tussen de muziek van J.S. Bach en de verkondiging tijdens de maandelijkse eredienst. Kees Versteegh sprak met Jos Vermunt en dat levert een prachtig interview op.

Het boek is rijkelijk voorzien van illustraties en bevat in de bijlagen overzichten van uitgevoerde cantates resp. op BWV-nummer en alfabetisch.

ELLEN VAN DER SAR (Nagele, 1963) is sinds 1989 lid van het Residentie Kamerkoor, bestuurslid (1990-2010) resp. zakelijk leider (2010-heden) van de Residentie Bach Ensembles en lid van de Kloosterkerk. In 2013 verscheen van haar hand ‘Wegwijzer voor het liedboek 2013’, een publicatie en gelijknamige website met registers bij, van en naar het Liedboek 2013. Ellen is ook redactiesecretaris van Laetare, tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek.

Den Haag, Stichting Cantatediensten Kloosterkerk & OpMaat producties, 2017, ± 144 blz.
De intekenprijs bedraagt € 15,00. Na 24 september bedraagt de verkoopprijs € 17,50, excl. eventuele verzendkosten.

Intekenen en bestellen kan via het bestelformulier op de website. Verzending vindt plaats na de officiële verschijning.

Vanaf eind augustus 2017 kan ook bij de Informatietafel van de Kloosterkerk worden ingetekend op deze publicatie. U betaalt dan geen verzend- en administratiekosten.

 

Prijs: € 15,00 tot 24 september 2017. Daarna: € 17,50.

Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen.