Home » ANBI-gegevens Residentie Bach Ensembles

ANBI-gegevens Residentie Bach Ensembles

Sinds 1 januari 1999 hebben het Residentie Bachkoor, het Residentie Kamerkoor en het Residentie Bachorkest en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk zich verenigd in de (maatschap) Residentie Bach Ensembles. De Residentie Bach Ensembles programmeren naast de maandelijkse cantatediensten in de Kloosterkerk (Den Haag) verschillende andere concerten waarbij koormuziek centraal staat. Het repertoire van de ensembles beperkt zich niet tot J.S. Bach, maar omvat vele werken uit andere stijlperioden.

De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk beschikt al enige jaren over de culturele ANBI-status. De beide koren en het orkest hebben deze status verworven per 1 januari 2016. Daarnaast beschikt ook de Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles sinds 1 januari 2016 over de culturele ANBI-status. Op de onderliggende pagina's van de verschillende verenigingen en stichtingen kunt u informatie vinden, zoals ANBI-statushouders wettelijk verplicht zijn te publiceren. Het betreft bijvoorbeeld het financieel verslag en de bestuurssamenstelling.

Steun ons met uw gift!

Koestert u mooie herinneringen aan de concerten in de Grote Kerk of de cantatediensten in de Kloosterkerk? Komt u al jaren als concertbezoeker en geniet u van klassieke vocale muziek? Beloon dan de koren en het orkest van de Residentie Bach Ensembles met een daverend applaus: uw gift aan ons!

Wij bieden u hiervoor twee mogelijkheden aan: u kunt een periodieke gift doen aan de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk of de Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles. Beide stichtingen hebben de culturele ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). De Geefwet maakt uw schenking aan SCK of SV-RBE nog aantrekkelijker: u kunt uw gift voor 125% aftrekken bij de fiscus.

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel.

In de brochures van resp. SCK en SV-RBE die wij over dit onderwerp gepubliceerd hebben, kunt u meer lezen over de mogelijkheden ons te steunen met uw (toe)gift.

U kunt het door de Belastingdienst opgestelde formulier 'Periodieke gift in geld' gebruiken als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk .

Wilt u de Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles steunen, dan kunt u hier het schenkingsformulier downloaden. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Onze gegevens hebben we alvast ingevuld. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Vanzelfsprekend is een eenmalige gift aan een van de Stichtingen óók van harte welkom en noodzakelijk om de kosten van de cantate- en concertpraktijk te kunnen blijven betalen. Hieronder treft u onze rekeningnummers aan:

Stichting Cantatediensten Kloosterkerk - bankrekening: NL60 INGB 0001 9913 20 - RSIN: 816172092. Meer informatie bij de penningmeester, pchoogendoorn@gmail.com of de zakelijk leider van de Residentie Bach Ensembles: info@bachensembles.nl

Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles - bankrekening : NL86 INGB 0002 9510 55 - RSIN: 811458246. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de secretaris: vriendenrbe@gmail.com.

Hartelijk dank voor uw gift!

 

Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen.