Home » ANBI Residentie Bachorkest

ANBI Residentie Bachorkest

De Stichting Residentie Bachorkest is per 1 januari 2016 geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens:

Naam: Stichting Residentie Bachorkest

RSIN: 800016191

Contactgegevens

Secretaris: Effathalaan 28,2275 TJ Voorburg
Postadres: Postbus 13129, 2501 EC Den Haag

Doelstelling

De Stichting Residentie Bachorkest heeft tot doel het consolideren, het bevorderen en het zo mogelijk uitbreiden van door het Residentie Bachorkest te organiseren of te begeleiden evenementen. Het Residentie Bachorkest vervult een ondersteunende, begeleidende, taak ten opzichte van resp. het Residentie Bachkoor en het Residentie Kamerkoor.

Beleidsplan

Het beleidsplan voor de periode 2017-2021 vindt u hier.

Bestuurssamenstelling

Op de organisatiepagina van deze website vindt u het overzicht van de bestuursleden van de Stichting Residentie Bachorkest.

Beloningsbeleid

Conform het bepaalde in de statuten van de Stichting Residentie Bachorkest (art. 6.5) ontvangen bestuurders voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk.

Activiteiten

Het overzicht van de komende cantatediensten, waarbij het Residentie Bachorkest als begeleidingsorkest optreedt vindt u hier. Het overzicht van de komende concerten, waarbij het Residentie Bachorkest als begeleidingsorkest optreedt vindt u hier. Het overzicht van reeds gerealiseerde cantatediensten, waarbij het Residentie Bachorkest als begeleidingsorkest heeft opgetreden vindt u hier.
Het Residentie Bachorkest maakt, samen met het Residentie Kamerkoor, Residentie Bachkoor en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk, deel uit van de Maatschap Residentie Bach Ensembles. Het jaarverslag met de gerealiseerde activiteiten over de periode 2013-2014 vindt u hier (15 Mb). Het verslag over de periode 2015-2016 vindt u hier. Voor een overzicht van de activiteiten in 2017-2018 klikt u hier.

Financiële verantwoording

  • 2018 - de jaarrekening vindt u hier
  • 2017 - de jaarrekening en toelichting vindt u hier.
  • 2016 - de jaarrekening vindt u hier.
  • 2015 - de jaarrekening vindt u hier.

Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen.