Residentie Bachkoor

Het Residentie Bachkoor behoort tot de betere grote amateurkoren van Nederland. Het voert koorwerken van Bach en bekende componisten uit andere stijlperiodes uit en durft ook het moderne repertoire aan.

Residentie Kamerkoor

Het Residentie Kamerkoor heeft een belangrijke plaats in het Haagse muziekleven veroverd. Het gezelschap wisselt imposante koorwerken af met intieme kamerkoorstukken.

Dirigent Jos Vermunt

geeft op inspirerende wijze leiding aan het Residentie Bachkoor en het Residentie Kamerkoor.

LAATSTE NIEUWS

Het Residentie Bachkoor bereidt zich voor op de  'Messiah' van G.F. Händel. Komt u ook op 19 of 20 december a.s. naar het concert in de Kloosterkerk? Kaarten verkrijgbaar via onze website.

----

Bij het Residentie Kamerkoor is per direct plaats voor enkele gevorderde zangers: sopraan, alt en tenor. Informatie bij de secretaris, Tineke de Vos, via secretarisrkk@gmail.com